آخرین دفاعگر پیکسلی

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱۷٫۸ مگابایت
نسخه 2.0

توضیح

زمین ها، آب ها، صخره ها و تونل ها برای پیدا کردن بیگانه ها جستجو کنید


و سیاره سبز پیکسلی را از موجودات مهاجم پاکسازی کنید


با بیش از 40 دشمن بیگانه و 4 رئیس قدرتمند در 10 مرحله مبارزه کنید


سیاره و دوستانتان را از چنگال شاه بعلاوه (+) بدجنس نجات دهید


نبردی برای قلب پیکسلی


نبردی برای خانه

دسترسی‌ها

  • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
  • خواندن وضعیت تلفن و شناسه
  • دسترسی کامل به اینترنت