شیمی
Install from Bazaar
In-app Purchases
+200
Active installs
Education
Category
3
MB
Size


بیماریهای ناشی از آب
تصفیه پساب‌های صنعت آبکاری
ضدعفونی با اشعه ماورای بنفش
ترکیببات کلسیم
کلسیم
شیمی سموم
آبکاری با فلزات
آبکاری
تماس روزانه با آلاینده‌های سمی
خطرات و نکات ایمنی در کار با هیدرازین
آلکانها
اسید کربوکسیلیک
آمین آلیفاتیک
آهن گالوانیزه
خازن شیمیایی
کائوچو
بررسی خواص اسیدها
نظریه پیوند والانس
فاضلاب صنعتی
توموگرافی فعالسازی با نوترون
گریس
الکترولیز آب
برج تقطیر
تصعید
انواع تقطیر
نایلون
آلاینده های شیمیایی هوا
احتراق و آلودگی هوا
اثرات آلودگی هوا بر شرایط جوی
کنترل آلودگی هوا
استانداردهای حفظ کیفیت هوا
طبقه بندی آلاینده‌های هوا
سیستمهای بازیافت مواد و انرژی
شیمی محلولها
ثابت تعادل شیمیایی
درجه آزادی
سطح انرژی هسته‌ای
تاریخچه آلودگی هوا
تهیه گاز استیلن در آزمایشگاه
تهیه گاز اتیلن در آزمایشگاه
تهیه گاز متان در آزمایشگاه
تهیه استن در آزمایشگاه
تهیه تولوئن در آزمایشگاه
تهیه صابون در آزمایشگاه
شیمی محیط زیست
واکنش خنثی شدن
الکترون
و...

logo-enamad logo-samandehi