تاریخ باستانی ایران

تاریخ باستانی ایران

نسخه v۴.۰
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
+۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۶ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

لیست مطالب این کتاب


بعلت محدودیت کلمه در اینجا فقط اسم بعضی پادشاهان بیان شده ولی بطور کامل در کتاب اورده شده


ايران در پيش از تاريخپارينه سنگي آغازين,پارينه سنگي مياني,پارينه سنگي پاياني,فرا پارينه سنگي,ايران در دوران نوسنگي - توليد غذا,روستا نشيني,شهر نشيني,عصر مس سنگي,معادن مس پيش از تاريخ,عصر مفرغ,عصر اهن,آق تپه هزاره اول پيش از ميلاد,غار آرنيهزاره چهارم پيش از ميلاد,دوره هاي سنگي,حکومت پيشداديان,يين مهر يا ميترائيسم,هفت درجه تشرف در آيين ميتراييسم,مادر خدايان آناهيتا,مذهب و اخلاق آريان ها (آريايي ها),نام آذربايجان،آتروپاتکان (مکان آتروپات),ميترا,ايران خواستگاه ميتراييسم، نخستين دين جهان شمول,ناهيتا، الهه نگهبان آب ايرانيان,بانوان نامور تاريخ ايران زمين,حقوق زنان در دوره ي هخامنشي,زناني که تاريخ ايران را تغيير دادند,نخستين زن پادشاه ايران زمين که بود؟!
و....,ليست پادشاهان و شاهان,هخامنشيان 


کوروش بزرگ 
کمبوجيه 
گئومات
داريوش بزرگ 
خشايارشا 
اردشير يکم
خشايارشاي دوم 
سغديانوس 
داريوش دوم 
اردشير دوم 
اردشير سوم 
اردشير چهارم 
داريوش سوم 


• سلوکيان 


سلوکوس يکم 
آنتيوخوس يکم 
آنتيوخوس دوم (


• پارت ها


ارشک (اشک يکم)
تيرداد يکم (اشک دوم) 
اَردوان يکم (اشک سوم) 
فرياپت (اشک چهارم) 
فرهاد يکم (اشک پنجم) 
مهرداد يکم (اشک ششم)
فرهاد دوم (اشک هفتم) 
اردوان دوم (اشک هشتم) 
مهرداد دوم (اشک نهم) 
گودرز نخست 
اُرُد نخست 
سيناتروک (اشک دهم) 
فرهاد سوم (اشک يازدهم) 
مهرداد سوم (اشک دوازدهم) 
اُرد دوم (اشک سيزدهم) 
فرهاد چهارم (اشک چهاردهم) 
تيرداد دوم
فرهاد پنجم يا (فرهادک) (اشک پانزدهم) 
ملکه موزاهمراه با پسرش فرهاد پنجم
اُرد سوم (اشک شانزدهم)
ونُن يکم (اشک هفدهم) 
اردوان سوم (اشک هيجدهم) 
تيرداد سوم 
وردان (اشک نوزدهم) 
گودرز دوم (اشک بيستم) 
ونن دوم (اشک بيست و يکم) 
بلاش يکم (اشک بيست و دوم) 
پاکور (اشک بيست و سوم) 
اردوان چهارم 
خسرو (اشک بيست و چهارم)
بلاش دوم (اشک بيست و پنجم) 
مهرداد چهارم 
بلاش سوم (اشک بيست و ششم) 
بلاش چهارم (اشک بيست و هفتم) 
بلاش پنجم (اشک بيست و هشتم) 
اردوان پنجم (اشک بيست و نهم) 
بلاش ششم
اردوازد


• ساسانيان


اردشير يکم (اردشير بابکان) 
شاپور يکم 
هرمز يکم 
بهرام يکم 
بهرام دوم 
بهرام سوم 
نرسي 
هرمز دوم
آذرنرسي 
شاپور دوم (ذوالاکتاف) 
اردشير دوم 
شاپور سوم 
بهرام چهارم 
بهرام پنجم (بهرام گور)
يزدگرد دوم 
هرمز سوم 
پيروز يکم 
بلاش 
قباد يکم 
جاماسب
قباد يکم (پادشاهي دوباره)
خسرو يکم (خسرو انوشيروان) 
هرمز چهارم (ترک‌زاد) 
بهرام ششم 
خسرو دوم (خسرو پرويز) 
قباد دوم (شيرويه) 
اردشير سوم
شهربراز 
خسرو سوم 
جوانشير 
پوراندخت
پيروز دوم 
آزرمي دخت 
هرمز پنجم 
خسرو چهارم 
پيروز دوم 
خسرو پنجم 
يزدگرد سوم 
تازش تازيان 


• گاوباريان


گيل گيلانشاه
دابويه
فرخان بزرگ
اسپهبد دازمهر
فرخان کوچک
خورشيد


• باونديان


1- شاخه کيوسيه


باو
سهراب يکم
مهرمردان
سهراب دوم
شروين يکم
شهريار يکم
شاپور
جعفر
کارن يکم
رستم يکم
شروين دوم
شهريار دوم
دارا
شهريار سوم


2- شاخه اسپهبديه


شهريار چهاروم
کارن دوم
رستم دوم
علي يکم
رستم سوم
حسن يکم
اردشير يکم
رستم چهارم


3- شاخه کينخواريه


اردشير دوم
ممد
علي دوم
يزدگرد
شهريار پنجم
کيخسرو
شرف الملوک
حسن


• طاهريان


طاهر بن حسين (طاهر ذواليمينين)
طلحه بن طاهر
علي بن طاهر
عبدالله بن طاهر
طاهر بن عبدالله
محمد بن طاهر بن عبدالله


• صفاريان


يعقوب ليث
عمرو ليث
طاهر بن محمد بن عمروليث
ليث بن علي بن ليث
محمد بن علي بن ليث
احمد بن محمد بن خلف
خلف بن احمد


• علويان تبرستان


حسن بن زيد
القائم
داعي الحق
حسن پسر مهدي
داعي صغير


• سامانيان


• زياريان


• بوييان


• غزنويان


• سلجوقيان


طغرل بيک
الب ارسلان
ملکشاه
برکيارق
محمد بن ملکشاه
احمد سنجر
محمود


• خوارزمشاهيان


• ايلخانان


هولاکو
اباقاخان هولاکو
سلطان احمد تکودار بن هولاکو
ارغون‌خان بن اباقا
گيخاتون بن اباقا
بايدوخان بن طرغان‌
غازان بن ارغون
اولجايتو خدابنده بن ارغون
ابوسعيد بهادرخان بن اولجايتو
ارپاگاون
موسي خان
محمد خان
ساتي بيک
شاه جهان ايلخاني
سليمان خان
طغا تيمورخان
انوشيروان عادل


• دودمان‌هاي محلي


- جلايريان


شيخ حسن بزرگ 
شيخ اويس بهادرخان
جلال‌الدين حسين‌خان
غياث‌الدين سلطان احمد بهادر 
شاه محمود 


- آل مظفر يا مظفريان


مبارزالدين محمد 
شاه محمود 
عمادالدين احمد 
نصره الدين شاه يحيي 
شاه شجاع
زين العابدين بن شاه شجاع
شاه منصور 


- آل اينجو


• کياييان


• تيموريان


• قراقويونلو


• آق قويونلو


• صفويان


• افشاريان


• زنديان


قاجار
منابع"


بیتونه


برترین ها


مجله مدروز


ویکی پدیا

نظرات کاربران

آوراهام
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
عالی. ولی فقط۳/۲تای اول رایگان،و بقیه همه پولی!! چرا؟! این همان گرانفروشی نیست؟ "آپدیت شود" لطفاً
توحید خان
۱۳۹۷/۰۸/۳۰
بد
mohammadreza.dadfar
۱۳۹۶/۱۲/۲۲
عالیست
سربازسیدعلی
۱۳۹۶/۱۲/۰۴
عالی
اردشیر
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
عالي،،،علي
شمس ساقی
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
تنظیمات بگراند (رنگ صفحه) نداره لذا هنگام مطالعه آزار دهنده است
یاسین
۱۳۹۶/۰۵/۳۱
خیليییی خیلیییییییییییی عالیییییییییییییییییی
Mohammad rezadadfar
۱۳۹۶/۰۴/۲۴
خلی خوب
ojk
۱۳۹۶/۰۴/۱۱
عالی....ً...........نتذل