صنایع نفت و گاز

صنایع نفت و گاز

Version 1.0
Free
In-app Purchases
10
Active installs
Books & Reference
Category
3
MB
Size


قیمت بنزین شوک روانی ایجاد نکرد
آیا دریافت پول نفت حق مردم است؟
طرح هدفمندی گاز خانگی
هشت مکانیزمی که می تواند یک کشور نفتی را زمینگیرکند
وقتی لهستان از استحصال گازرسی مایوس شد
دولت نفتی آمریکا
همگرایی نفتی بریتانیا و روسیه
نفت: خوشبختی یا بدبختی؟
توسعه ناپایدار صنعت گاز و مسوولیت های فراموش شده
خودرویتان را به دام مکمل های سوخت نیندازید
نفت، حوزه آزمون و خطا نیست
مصائب «گاز» ارزان!
خودروهایی که از دریافت بنزین محروم شدند
بنزین پتروشیمی ها، عامل آلودگی هوا؟
نفت و تجلیل از کار شایسته
کاهش قیمت نفت در بازار و دلایل آن؟
قیمت بنزین: چرایی و چگونگی افزایش
صنعت نفت به سمت سبز شدن پیش می رود
فرصتی بزرگ در ارتقای توان داخلی
هشدار خودروسازان هشدار وزارت نفت
چگونه نفت ایران را بر سفره بازارهای جهانی ببریم؟
جنگ بر سر خط لوله گاز طبیعی
خام فروشی به اکتشاف نفت ایران بازمی گردد
اهمیت خارج کردن «نفت» از «بودجه»
عراق، پیشتاز در تامین نفت جهان
چرا خارجی ها باید برگردند؟
تهاتر نفت خام با مطالبات پیمانکاران
چاه های نفت برای خرید فرهنگ
موازنه قدرت های نفتی و آینده درآمدها
دیپلماسی در عرصه نفت و پتروشیمی
اژدهای زرد در ایران می ماند
واردات بنزین جشن خودکفایی را برهم زد یا ...
و...

logo-enamad logo-samandehi