صدف بار

Active Installs less than 100
Size 3.3 MB
Version 1.0.1

Description

با این اپلیکیششن در مشهد به راحتی وانت درخواست کنید و در کمترین زمان وسایل خود را جا به جا کنید.

Permissions

  • full Internet access
  • view network connections
  • approximate location (network-based)
  • precise location (GPS and network-based)