Ms.Packman

Ms.Packman

Version 1.0
<10
Active installs
Casual
Category
7
MB
Size

خانم پکمن یکی از بازی های نوستالوژی کنسول سگا می باشد که خاطرات زیادی را برای مخاطبان این کنسول تداعی خواهد کرد.


این بازی اکنون به راحتی و در حجم کم در اختیار شما قرار گرفته است.


در بازی خانم پکمن شما باید در هزار تو بوجود آمده حرکت کرده و تمام نقاط موجود در صفحه و همچنین میوه ها را بخورید.


مراقب باشید... چند روح سرگردان در مسیر راه شما قرار خواهند گرفت که به محض برخورد بازی را می بازید و باید دوباره شروع کنید.


برای اجرای بازی در حالت تمام صفحه ابتدا چرخش خودکار گوشی را روشن نمایید سپس گوش را بچرخانید. 


امیدوارم از این بازی لذت کافی را ببرید.

logo-enamad logo-samandehi