پیوندک

پیوندک

نسخه v۱.۰
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۲
مگابایت
حجم

برنامه پیوندک
لطفا 5 ستاره کنید
و برنامه های دیگر ما دانلود کنید


ویژه فصل پیوند درختان
کاربردیترین اپلیکیشن باغبانی ایران
توصیه شده توسط باغداران و مهندسی
ن
شامل تمام روش های پیوند میشود
پیوند انواع درختان و بوته ها
روشهای افزایش راندمان درختان با پیوند

یوند در لغت بدین معنی است که طی آن قسمتی از یک گیاه را روی گیاه دیگر طوری قرار می دهند که آندو پس از مدتی با یکدیگر جوش می خورند. به طوری که گیاه حاصل از اتحاد آنها می تواند به صورت یک گیاه مستقل به رشد و نمو خود ادامه دهد.

برخی از پژوهشگران پیوند زدن را فن خاصی می‌دانند که طی آن بخشی از یک گیاه با قسمتی از گیاه تعویض می‌شود تا با ایجاد تکیه گاه مناسب شرایط تغذیه و رشد گیاه جدید فراهم شود. برخی دیگر پیوند را انتقال بخشی از یک گیاه روی قسمتی از گیاه دیگر با هدف گیاه افزایی یا برای عادت دادن گیاه جدید به شرایط محیطی ویژه تعریف می‌کنند.

از نظر باغبانی ، قسمتی را که بخشهای هوایی یک گیاه پیوند شده را بوجود می‌آورد، پیوندک یا فرازیست و بخش دیگر که رشد گیاه را شامل می‌شود، پایه یا فروزیست می‌نامند. بدون تردید هر قدر این دو قسمت از نظر  صفات ژنتیکی  مشابه و از لحاظ گیاه شناسی دارای خویشاوندی نزدیکتری باشد به همان نسبت جوش خوردن بافتها در پیوندگاه آسانتر و پایداری پیوند مطمئن‌تر است.

logo-enamad logo-samandehi