آموزش های سن تکلیف

آموزش های سن تکلیف

نسخه ۱.۰
۲۰۰
نصب فعال
مذهبی
دسته
۴
مگابایت
حجم

سلام

برنامه آموزش های سن تکلیف دختران و پسران

قسمت های برنامه:

*محاسبه سن تکلیف

* آموزش محرم و نامحرم
- آموزش تصویری ( دختران)
- آموزش تصویری (پسران)
- احکام پوشش
- محدوده پوشش
- رنگ و نوع پوشش
- زینت های حرام و نوع آرایش
- موقعیت حضور و......

* آموزش تصویری وضو
- وضوی ارتماسی
- آموزش وضو با شعر
- مستحبات ، مبطلات و موجبات  و شرایط صحت وضو و.....

* آموزش تصویری تیمم

* آموزش تصویری غسل
- احکام غسل
- واجبات ، مبطلات غسل و...

* آموزش تصویری نماز پنجگانه
- آموزش نماز با شعر
- پوشش ، احکام ، مبطلات ، مستحبات ، شکیات  نماز و.....
- آموزش انواع نماز ( مسافر، نافله های روزانه ، نماز آیات ، نماز جماعت، نماز جمعه ، نماز عید فطر و قربان، نماز شب ، نماز میت همراه با احکام هر کدام)

* روزه
- شناخت ، انواع و شرایط روزه
- باطل کننده های روزه
- روزه مسافر

* اشعار جشن عبادت

 

logo-enamad logo-samandehi