لیست خرید

دسته تفننی
نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۲۹٫۲ مگابایت
نسخه 1.0.0

توضیح

بازی لیست خرید، یکی از تمرینات پرکاربرد برای فعال‌تر نمودن حافظه کاری است که در بسیاری از مجموعه‌های توانمندسازی مغزی مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌دلیل ارتباط بسیار نزدیک این بازی با فعالیت‌های زندگی رومزه، مطالعات متعددی نیز اثربخشی انجام این نوع بازی را تایید کرده‌اند. به‌خاطر سپاردن فهرستی از کلمات و یا تصاویر و سپس بازیابی آن‌ها، هدف اصلی تمرین لیست خرید است که به شما کمک می‌کند تا با استفاده از حافظه تاخیری، یک خرید کامل را در فروشگاه مغزینه تجربه کنید.

دسترسی‌ها

  • تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه
  • خواندن کارت حافظه