بزرگراه

دسته تفننی
نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱۸٫۴ مگابایت
نسخه 1.0.0

توضیح

بازی بزرگراه برگرفته از آزمون معتبر شناختی "استروپ" است که هدف اصلی آن فعال‌تر نمودن نوعی از توجه به‌نام توجه انتخابی و عملکردی به‌نام مهارپاسخ است. عملکرد مطلوب توجه انتخابی و مهار پاسخ به ما کمک می‌کند تا بتوانیم یک رفتار غالب را سرکوب و یک رفتار ضعیف را تقویت کنیم. به‌عبارتی‌دیگر بتوانیم در برابر یک رفتار عادتی مقاومت کنیم و رفتار ضعیف‌تر را انجام دهیم. در این بازی همچنین سرعت‌ پردازش اطلاعات نیز بسیار اهمیت دارد.

دسترسی‌ها

  • تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه
  • خواندن کارت حافظه