شرکت ملّی گاز ایران

Category Business
Active Installs 200+
Size 26.6 MB
Version 1.0.1

Description

نرم افزار شرکت ملی گاز نرم افزاری است جهت معرفی شرکت ملی گاز ایران

Changelog

در این نسخه حجم نرم افزار کاهش پیدا کرده است

Permissions

  • full Internet access
  • disable your screen lock
  • prevent device from sleeping