راهنمای بیمه محصولات کشاورزی

راهنمای بیمه محصولات کشاورزی

نسخه v۲.۰
<۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و منابع
دسته
۹
مگابایت
حجم

راهنمای بیمه محصولات کشاورزی (زراعی، باغی، گلخانه ای، دامی)

یکی از اصولی ترین و مؤثرترین ابزاری که می تواند کشاورزان را در مقابل سوانح طبیعی به بهترین نحو حمایت کند بیمه محصولات کشاورزی است. بطوری که قشر محروم و آسیب پذیر کشاورز و دامدار بتوانند از یک حداقل سطح اطمینان و ضمانت اقتصادی در مقابل نابودی محصولات شان برخوردار گردند. از آنجایی که کشاورزی فعالیتی است توام با ريسک، ریسکی دو جانبه که هم بر رفتار تولید کنندگان و هم سیاست های بخش کشاورزی تاثیر می گذرد، وجود ریسک و واکنش تولید کنندگان نسبت به آن نیز، بر شکل و محتوای سیاست های بخش کشاورزی تاثیر خواهد داشت، در حقیقت تنوع، عدم ثبات و ریسک سه عاملی هستند که در انگیزش و توجیه سیاست گذاری در بخش کشاورزی نقش عمده دارند.

بیمه محصولات کشاورزی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه مکانیزمی در جهت کاهش عدم ثبات درآمد تولید کنندگان بخش کشاورزی از طریق کاهش ریسک تولید و عملکرد است. بخش کشاورزی به علت نوسان های جوی بر خلاف بخش صنعتی، همیشه زمینه فعالیت پر خطری محسوب می شود. کشاورزان برای کنترل و پایین آوردن ریسک این بخش همواره تلاش می کنند اما به رغم این تلاش های گسترده حوادث غیر مترقبه طبیعی و فاجعه آمیز، هنوز هم در فعالیت های بخش کشاورزی تهدیدی جدی به شمار می آید. اینجاست که بیمه می تواند با ارایه سرویس مناسب و تامین انواع پوشش های بیمه ای نقش اساسی در تقویت این بخش بر عهده بگیرد. بر همین اساس نظام بیمه محصولات کشاورزی از آغاز قرن بیستم مورد توجه جدی کشورها قرار گرفت و در بسیاری از کشورهای بیمه های کشاورزی یکی از فعالیتهای شرکت های بزرگ بیمه و بخشی از عملکرد کلی آنها محسوب می شود، به طوری که هم اکنون ضرورت حضور بیمه در بخش کشاورزی در همه دنیا احساس شده و به تناسب سیاست های داخلی کشورها به شیوه های مختلف به اجرا در می آید.

logo-enamad logo-samandehi