شفا و درمان با قرآن(خواص سوره ها)

شفا و درمان با قرآن(خواص سوره ها)

نسخه ۱.۹۸
هزار
نصب فعال
مذهبی
دسته
۱۲
مگابایت
حجم

 


احادیث معصومین و سوره های قرآن


اثار و برکات سوره های قران  دراحادیث معصومین


خواص  114 سوره  قرآن وقرآن درمانی


فاتحه
بقره
آل عمران
نساء
مائده
انعام
اعراف
انفال
توبه
يونس
هود
يوسف
رعد
ابراهيم
حجر
نحل
اسراء
كهف
مريم
طه
انبياء
حج
مومنون
نور
فرقان
شعرا
نمل
قصص
عنکبوت
روم 
لقمان
سجده
احزاب
سبا
فاطر
یس
صافات
ص
زمر
غافر
فصلت
شوری
زخرف
دخان
جاثیه
احقاف
محمد
فتح
حجرات
ق
ذاریات
طور
نجم
قمر
الرحمن
واقعه
حدید
مجادله
حشر
ممتحنه
صف
جمعه
منافقون
تغابن
طلاق
تحریم
ملک
قلم
حاقه
معارج
نوح
جن
مزمل
مدثر
قیامت
انسان
مرسلان
نبا
نازعات
عبس
تکویر
انفطار
مطففین
انشقاق
بروج
طارق
اعلی
غاشیه
فجر
بلد
شمس
لیل
ضحی
انشراح
تین
علق
قدر
بینه
زلزله
عادیات
قارعه
تکاثر
عصر
همزه
فیل
قریش
ماعون
کوثر
کافرون
نصر
مسد
اخلاص
فلق
ناس

logo-enamad logo-samandehi