شگفتی های آفرینش انسان

شگفتی های آفرینش انسان

Version v1.0
100
Active installs
Books & Reference
Category
10
MB
Size

در حدیث قدسی آمده است که خداوند فرمود:

 

"ای فرزند آدم همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خودم."

 

خداوند انسان را با چه هدفی خلق کرد؟

 

سیر تکاملی انسان را در هفت روز

 

خدا چرا بهشت و جهنّم را آفريد؟

 

چرا انسان از خاک است؟

 

چرا خداوند در قرآن می‌فرماید انسان را از گل متعفن آفریدیم؟

 

آفرينش انسان در نظام هستي

 

آفرينش و جاودانگي روح

 

مراحل آفرينش انسان

 

خلقت انسان با موهبتی عظیم!

 

نحوه خلقت آدمی

 

نظریه داروین‌

 

هدف آفرینش انسان

 

logo-enamad logo-samandehi