بورس نما

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱٫۳ مگابایت
نسخه 2.1

توضیح

برنامه در 3 تب محاسبات مربوط به خرید و فروش سهام را محاسبه می کند.


تب اول قیمت خرید و قیمت فروش و تعداد سهام معامله شده را می گیرد و میزان سود و درصد سود را تا دو رقم اعشار محاسبه می کند و نشان می دهد.


تب دوم دو قیمت می گیرد و درصد اختلاف آنها را می دهد.


تب سوم یک قیمت و میزان درصد تغییر آن را می گیرد و قیمت نهایی را نشان می دهد.


تغییرات آخرین نسخه

تغییرظاهر برنامه و امکان تعیین سود و درصد سود و کارمزد خرید و فروش  برای نمادهای بورس و فرابورس به صورت جداگانه بر اساس دستورالعمل سازمان بورس