436 داروی مورد تعهد بیمه روستایی

436 داروی مورد تعهد بیمه روستایی

نسخه ۲.۰
<۱۰
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۸
مگابایت
حجماپلیکیشن جستجوی سریع و آسان داروهای مورد تعهد بیمه روستایی

اپلیکیشن حاضر به منظور جستجوی سریع و آسان داروهای مورد تعهد بیمه روستایی ایجاد شده است و تمامی 436 ردیف دارویی مورد تعهد به همراه کد ژنریک، شکل دارویی و دوز دارو در آن قابل جستجو می باشد.

شایان ذکر است؛ لیست داروهای مورد تعهد بر اساس لیست موجود در زمان انتشار برنامه وارد اپلیکیشن شده است و پزشکان محترم در تجویز داروها و تعیین دوز و شکل دارویی می بایست به منابع مرجع رجوع نمایند و اپلیکیشن حاضر هیچگونه مسئولیتی در خصوص این موارد را بر عهده نمی گیرد.منبع : سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://fhc.sums.ac.irlogo-enamad logo-samandehi