میدان نبرد 2

میدان نبرد 2

نسخه ۱.۰
۵۰
نصب فعال
اکشن
دسته
۹۶
مگابایت
حجم

نیرو های ژنرال " آندرس " دوباره برگشته اند.فرهاد , محسن و تاد دوباره در خط مقدم هرکدام در مناطق تحت فرماندهی خود به نبرد خواهند پرداخت.با آنکه محسن و تاد در نبرد کشته اند اما در خاطرات آن ها میرویم و آخرین لحظات آنان را بازی خواهیم کرد.تنها نیروی زنده ما فرهاد است. او تنها در مقابل لشکری از سربازان به خط شده است . سرباز اسلحه خود را بردار و به میدان نبرد وارد شو ...

logo-enamad logo-samandehi